Wat de studielening van Biden betekent voor uw studieleningen

Wat de studielening van Biden betekent voor uw studieleningen

President Joe Biden verlengde de vrijstelling van studieleningen tot 31 januari 2022, en dit is wat het echt betekent voor je studieleningen.

Dit is wat u moet weten.

Studiefinanciering

Op basis van de uitvoerende maatregelen van Biden zijn uw federale studieleningen pas op 1 februari 2022 opnieuw verschuldigd. Gezien deze laatste update over studieleningen, moet u ervoor zorgen dat u het volgende begrijpt:

Aftrek studiefinanciering stopt definitief in januari

De regering van Biden verklaarde duidelijk in haar aankondiging om de vrijstelling van studieleningen te verlengen dat 31 januari 2022 het officiële einde zal zijn. Dit betekent dat je je moet voorbereiden op het einde van de studieschuld en het begin van de terugbetaling van de studielening. Verwacht geen nieuwe verlenging van de aftrek van studieleningen, want dit is de laatste stap. Deze laatste verlenging is ondanks de toekomst van de Covid-19-pandemie. Dit ondanks de toekomst van de economie. Dit ondanks alle toekomstige ontberingen. Breng vandaag nog je financiële huis op orde, want de studiefinanciering heeft een definitieve einddatum.


Source link

Zakelijk