ROIC verbeterd in acht S&P 500-sectoren tot 2Q21

ROIC verbeterd in acht S&P 500-sectoren tot 2Q21

Dit rapport is een samenvatting van S&P 500 & Sectoren: ROIC vs. WACC tot en met 2Q21, een van de rapporten in mijn kwartaalreeks over fundamentele markt- en sectortrends,

Het rapport analyseert de chauffeurs[1] van economische verdiensten [return on invested capital (ROIC), NOPAT margin, invested capital turns, and weighted average cost of capital (WACC)] voor de S&P 500 en elk van zijn sectoren (de analyse van het afgelopen kwartaal vindt u hier). Het onderzoek van mijn bedrijf is gebaseerd op de laatste gecontroleerde financiële gegevens, de kalender 2Q21 10-Q voor de meeste bedrijven. Prijsgegevens zijn van 18-8-21.

Deze rapporten maken gebruik van fundamentele gegevens dat overwint fouten met verouderde fundamentele datasets. Inkomsten Vervormingsonderzoek is aangetoond te genereren substantieel eigenzinnig alfa.

S&P 500 ROIC blijft stijgen in 2Q21

Nadat de ROIC door de COVID-19-pandemie in 2020 daalde, herstelde de ROIC van de S&P 500 zich in 1H21 sterk tot pre-pandemische niveaus. Figuur 1 laat zien dat de ROIC van de S&P 500 steeg van 7,4% in 2Q20 tot 8,6% in 2Q21. De NOPAT-marge van de S&P 500 steeg van 10,8% in 2Q20 tot 11,9% in 2Q21, terwijl de wisseling van geïnvesteerd kapitaal in dezelfde tijd steeg van 0,69 naar 0,72.

Figuur 1: ROIC en WACC voor de S&P 500 Van december 2004 – 18-8-21[2]

De meetperiode van 18 augustus 2021 maakt gebruik van prijsgegevens vanaf die datum en omvat de financiële gegevens van 2Q21 10-Q’s, aangezien dit de vroegste datum is waarvoor alle 2Q21 10-Q’s voor de S&P 500-componenten beschikbaar waren.

Belangrijkste details over geselecteerde S&P 500-sectoren

Acht van de elf S&P 500-sectoren zagen een verbetering van de ROIC op jaarbasis (op jaarbasis) op basis van financiële gegevens over 2Q21.

De technologiesector presteerde het afgelopen jaar het best, met een ROIC van meer dan 630 basispunten. Deze trend is niet verrassend, aangezien de wereldwijde sluitingen van COVID-19 de verschuiving van ondernemingen en individuen naar cloud- en andere softwareoplossingen hebben versneld.

Aan de andere kant hebben de sectoren Industrie en Niet-cyclische consumentenproducten de grootste daling in ROIC YoY.

Over het algemeen behaalt de technologiesector verreweg de hoogste ROIC van alle sectoren, en de energiesector de laagste ROIC. Hieronder belicht ik de niet-cyclische consumentenproducten, die de grootste YoY-daling in ROIC hadden.

Voorbeeld Sectoranalyse[3]: Niet-cyclische consumentenproducten

Figuur 2 laat zien dat de ROIC van de niet-cyclische consumentensector steeg van 8,6% in 2Q20 tot 9,5% in 2Q21. De NOPAT-marge van de sector Niet-cyclische consumentenproducten steeg van 6,2% in 2Q20 tot 6,8% in 2Q21, terwijl de belegde kapitaalomwenteling in dezelfde tijd steeg van 1,38 naar 1,41.

Figuur 2: Niet-cyclische consumenten ROIC vs. WACC: december 2004 – 18-8-21

De meetperiode van 18 augustus 2021 maakt gebruik van prijsgegevens vanaf die datum en omvat de financiële gegevens van 2Q21 10-Q’s, aangezien dit de vroegste datum is waarvoor alle 2Q21 10-Q’s voor de S&P 500-componenten beschikbaar waren.

Figuur 3 vergelijkt de trends van de NOPAT-marge en het geïnvesteerde kapitaal voor de niet-cyclische consumentensector sinds 2004. Ik tel de individuele S&P 500-constituerende waarden voor omzet, NOPAT en geïnvesteerd kapitaal op om deze statistieken te berekenen. Ik noem deze benadering de “Aggregate”-methodologie.

Figuur 3: Niet-cyclische consumenten NOPAT Marge en IC Turns: december 2004 – 18/8/21

De meetperiode van 18 augustus 2021 maakt gebruik van prijsgegevens vanaf die datum en omvat de financiële gegevens van 2Q21 10-Q’s, aangezien dit de vroegste datum is waarvoor alle 2Q21 10-Q’s voor de S&P 500-componenten beschikbaar waren.

De Aggregate-methodologie geeft een duidelijk beeld van de hele sector, ongeacht de marktkapitalisatie of indexweging, en komt overeen met hoe S&P Global (SPGI) statistieken voor de S&P 500 berekent.

Voor extra perspectief vergelijk ik de Aggregate-methode voor ROIC met twee andere marktgewogen methodologieën: marktgewogen statistieken en marktgewogen drivers. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen, die in de bijlage worden beschreven.

Figuur 4 vergelijkt deze drie methoden voor het berekenen van de ROIC van de sector Niet-cyclische consumentenproducten.

Let op de impact op de marktgewogen versie van ROIC voor de niet-cyclische consumentensector van Lorillard (LO) in 2013, toen de ROIC van het bedrijf meer dan 36.000% bedroeg. Deze uitbijter zorgde ervoor dat de ROIC van de niet-cyclische consumentensector steeg van 15% tot 334% in slechts één periode, om een ​​periode later te dalen tot 24%.

Figuur 4: Niet-cyclische consumenten ROIC-methodologieën vergeleken: december 2004 – 18-8-21

De meetperiode van 18 augustus 2021 maakt gebruik van prijsgegevens vanaf die datum en omvat de financiële gegevens van 2Q21 10-Q’s, aangezien dit de vroegste datum is waarvoor alle 2Q21 10-Q’s voor de S&P 500-componenten beschikbaar waren.

Openbaarmaking: David Trainer, Kyle Guske II, Alex Sword en Matt Shuler ontvangen geen vergoeding om over een specifiek aandeel, stijl of thema te schrijven.

Bijlage: ROIC analyseren met verschillende wegingsmethoden

Ik leid de bovenstaande statistieken af ​​door de individuele S&P 500-bestandswaarden voor inkomsten, NOPAT en geïnvesteerd kapitaal op te tellen om de gepresenteerde statistieken te berekenen. Ik noem deze benadering de “Aggregate”-methodologie.

De Aggregate-methodologie geeft een duidelijk beeld van de hele sector, ongeacht de marktkapitalisatie of indexweging, en komt overeen met hoe S&P Global (SPGI) statistieken voor de S&P 500 berekent.

Voor extra perspectief vergelijk ik de Aggregate-methode voor ROIC met twee andere marktgewogen methodologieën:

Marktgewogen statistieken – berekend door marktkapitalisatie van de ROIC voor de individuele bedrijven in verhouding tot hun sector of de algemene S&P 500 in elke periode. Details:

 1. Het bedrijfsgewicht is gelijk aan de marktkapitalisatie van het bedrijf gedeeld door de marktkapitalisatie van de S&P 500/zijn sector
 2. Ik vermenigvuldig de ROIC van elk bedrijf met zijn gewicht
 3. S&P 500/Sector ROIC is gelijk aan de som van de gewogen ROIC’s voor alle bedrijven in de S&P 500/elke sector

Marktgewogen drivers – berekend door marktkapitalisatie van de NOPAT en het geïnvesteerde kapitaal voor de individuele bedrijven in elke sector in elke periode. Details:

 1. Het bedrijfsgewicht is gelijk aan de marktkapitalisatie van het bedrijf gedeeld door de marktkapitalisatie van de S&P 500/zijn sector
 2. Ik vermenigvuldig de NOPAT en het geïnvesteerde kapitaal van elk bedrijf met het gewicht ervan
 3. Ik tel de gewogen NOPAT en het geïnvesteerde kapitaal op voor elk bedrijf in de S&P 500/elke sector om de gewogen NOPAT en het gewogen geïnvesteerde kapitaal van elke sector te bepalen
 4. S&P 500/Sector ROIC is gelijk aan gewogen sector NOPAT gedeeld door gewogen sector geïnvesteerd kapitaal

Elke methode heeft zijn voor- en nadelen, zoals hieronder beschreven:

Geaggregeerde methode:

Voordelen:

 • Een duidelijke kijk op de hele S&P 500/sector, ongeacht de bedrijfsgrootte of weging in indices.
 • Komt overeen met hoe S&P Global statistieken voor de S&P 500 berekent.

nadelen:

 • Kwetsbaar voor de impact van bedrijven die de groep van bedrijven binnenkomen of verlaten, wat een overmatige invloed zou kunnen hebben op de totale waarden, ondanks de mate van verandering van bedrijven die in de groep blijven.

Marktgewogen statistieken methode

Voordelen:

 • Houdt rekening met de grootte van een bedrijf ten opzichte van de totale S&P 500/sector en weegt de statistieken dienovereenkomstig.

nadelen:

 • Kwetsbaar voor buitenmaatse impact van een of enkele bedrijven, zoals hieronder weergegeven in de sector Niet-cyclische consumentenproducten. Deze buitensporige impact treedt meestal alleen op voor ratio’s waar ongebruikelijk kleine noemerwaarden extreem hoge of lage resultaten kunnen opleveren.

Marktgewogen drijfverenmethode

Voordelen:

 • Houdt rekening met de grootte van een bedrijf ten opzichte van de totale S&P 500/sector en weegt zijn NOPAT en geïnvesteerd kapitaal dienovereenkomstig.
 • Beperkt de potentiële buitensporige impact van een of enkele bedrijven door waarden samen te voegen die de ratio bepalen voordat de ratio wordt berekend.

nadelen:

 • Kan de impact van periode-op-periode veranderingen in kleinere bedrijven minimaliseren, aangezien hun impact op de totale sector NOPAT en geïnvesteerd kapitaal kleiner is.

[1] Ik bereken deze statistieken op basis van de SPGI-methodologie, die de individuele S&P 500-bestandswaarden voor NOPAT en het geïnvesteerde kapitaal optelt voordat ik ze gebruik om de statistieken te berekenen. Ik noem dit de “Aggregate”-methodologie. Meer details vindt u in de bijlage.

[2] Ik gebruik aandelenkoersen van 18-8-21 omdat dat de datum is waarop alle 2Q21 10-Q’s voor de S&P 500-componenten beschikbaar waren.

[3] De volledige versie van dit rapport biedt een analyse voor elke sector, zoals wat ik voor deze sector laat zien.

Source link

Zakelijk