Jay Powell heeft 4 biljoen redenen om The Hawks te omarmen

Jay Powell heeft 4 biljoen redenen om The Hawks te omarmen

Het belangrijkste dat in Amerika buiten de Covid-situatie gebeurt, is de poging van de Biden-regering om $ 4 biljoen aan uitgaven te passeren. Er is verdeeldheid onder de partij van de president over de vraag of en hoe de twee delen van dit grote bedrag moeten worden aangenomen – een zuivere infrastructuurrekening van $ 500 miljard, versus nog eens $ 3,5 biljoen die een reeks onderwerpen omvat, van milieu- tot sociale programma’s. Als je een verhaal leest over waarom er verdeeldheid is over dit onderwerp, komt het neer op één factor: inflatie.

Hier is de kop van Bloomberg van 11 augustus: “Biden zegt dat zijn bestedingsplan van $ 3,5 biljoen de inflatie niet zal aanwakkeren.” Ja, het zit in zijn hoofd. De president heeft er herhaaldelijk specifiek op gewezen. Politici maken Tik-Tok-video’s over CPI. Het is in ieders gedachten.

Inflatie is de snelste trefzekere manier om de erfenis van Biden te doden voordat het zelfs maar is begonnen. Het is het enige waarneembare risico voor de economie buiten Covid, en het zou totaal onvergeeflijk zijn om het op hol te laten slaan. Het is één ding om overrompeld te raken door een crisis – het is iets anders om de waarschuwingen te negeren en er meteen in te lopen. Dat is onherstelbaar.

Wees gerust, de administratie zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt.

Het goede nieuws is op dit moment dat hun positie niet al te ingewikkeld hoeft te zijn om in te dekken. Het slechte nieuws is dat de markt niet klaar is voor iets anders dan puur nirvana.

Er is een voor de hand liggende middenweg: de Fed houdt zich aan haar woord om de rente niet te verhogen, maar begint haar programma voor de aankoop van activa af te wikkelen in een tempo dat evenredig is aan het signaal dat beleidsmakers niet slapen achter het stuur. Dat betekent uiterlijk in december starten.

Er is een niet te verwaarlozen reden om aan te nemen dat Powell vatbaar is voor dit soort politiek denken. De meest dramatische ommekeer in zijn carrière van de Fed-voorzitter tot nu toe was zijn keuze om de renteverhogingen in 2019 te beëindigen. Ja, de aandelenmarkt ging omlaag en er waren onvolkomenheden in de economie; de markt gaf hem feedback dat de wandelingen misschien te veel waren. Maar het is onmogelijk om de andere feedback die hij kreeg te negeren: de onophoudelijke prediking van president Trump tegen Powell in de publieke sfeer over de noodzaak om de tarieven te verlagen.

Al deze dingen culmineerden in 2019 in een volledig renteverlagingsparadigma waarvan de noodzaak terecht moet worden besproken, aangezien de financiële voorwaarden waren versoepeld tot de meest accommoderende ooit op het moment van een renteverlaging. De verhuizing was extreem.

Jerome Powell overtuigt vandaag in zijn toewijding aan een economische filosofie dat de Fed een zo minimaal mogelijke rol moet spelen totdat de werkgelegenheid een niveau van inclusie bereikt dat ongekend is voor Amerikaanse normen. Het is een doel waar we allemaal achter kunnen staan. Toch weten we niet precies hoe mogelijk het in deze tijd is, dus het betaamt de beslissingsbevoegdheden om deze historisch unieke gok af te dekken en te testen in hoeverre de economie afhankelijk is van de Fed. Het is een win-winsituatie voor de regering: als Powell begint af te bouwen in een tempo dat de aandelenmarkt bereikt, geeft dat alleen maar meer rechtvaardiging om de economie te ondersteunen door middel van zinvolle stimulansen.

Het tijdelijke argument is overtuigend op basis van de vergelijkingen van vorig jaar, maar het is onmogelijk om te weten waar de inflatie zal stabiliseren op de weg naar beneden. Met aandelen die worden verhandeld tegen waarderingen die op de tweede plaats komen na de meest extreme momenten in de dotcom-zeepbel, en mensen die honderdduizenden dollars uitgeven aan rock-JPEG’s, weet Powell net zo goed als de harige beer op straat wat voor soort gekte er op de markten gebeurt. en het risico dat het onhoudbaar wordt.

Door zijn inzet af te dekken, wint iedereen. Behalve de mensen die stenen kopen.

Source link

Zakelijk