Volgens een rapport verzwakt de positie van het bedrijfsleven in Hongkong, waardoor de economie in het land sterk daalt.

Volgens een rapport verzwakt de positie van het bedrijfsleven in Hongkong, waardoor de economie in het land sterk daalt.

De plannen van de regering van Hongkong om de toegang tot het ondernemingsregister in te perken, vorderen. De maatregelen zullen de toegang tot de gegevens van directeuren en particuliere ondernemingen beperken, behalve voor een selecte groep zoals due diligence-deskundigen, door adresgegevens te verwijderen en identiteitsnummers gedeeltelijk aan het zicht te onttrekken. Bij wijze van experiment heeft David Webb, een onafhankelijke investeerder, het register doorzocht en 16 directeuren met identieke namen gevonden die zichtbare ID-nummers deelden met ten minste één naamgenoot.

Als de ambtenaren alleen de privacy van individuele personen willen beschermen, kunnen zij de eis dat een zakelijk of correspondentieadres een woonadres moet zijn, laten vallen, zoals het Londense Companies House doet. In hun huidige vorm zullen de wijzigingen de gegevensbank vrijwel onbruikbaar maken voor iedereen die geen volledige toegang heeft, een groep waartoe ook eigenaren van kleine bedrijven en journalisten zullen behoren. Het internationale aanzien van Hongkong lijdt nu al onder de verscherping van Peking. Met regeringen over de hele wereld die transparantie eisen van lage belasting jurisdicties, ziet dit er verdacht uit. (Door Jennifer Hughes)

Zakelijk